หน้าแรก > ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

ความร่วมมือทวิภาคี (MOU)

Royal Cliff Hotels Group
วิทยาลัยได้ทำ MOU กับทางโรงแรม Royal Cliff Pattaya เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ในสาขาด้านการโรงแรม โดยเด็กนักเรียนในสาขานี้ของทางวิทยาลัยจะได้รับการฝึกงานจริง ระบบการทำงานจริงจากทางโรงแรม Royal Cliff Pattaya

เพิ่มเติม >>

ทุนกู้ยืม

ก.ย.ศ.
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทางก.ย.ศ.ได้มีนโยบายช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการศึกษานี้ขึ้น

เพิ่มเติม >>

Job shop

V-cop
หาข้อมูล งานเกี่ยวกับสายอาชีพ ความต้องการของตลาดงานได้ที่นี่

เพิ่มเติม >>

© 2015 STC College Inc.