หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าว STC

STC LINE Official Account
เพิ่มช่องทางติดต่อใหม่ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

new!

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษา และลงทะเบียนเรียนของปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่

โครงการเกษตรในวิถีพอเพียง
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมโครงการเกษตรในวิถีพอเพียง

© 2015 STC College Inc.